دوره آموزشی برنامه ریزی سفارشات انبار

  • 16 بهمن , 1397
  • 1340 نفر
  • کد خبر 110047
برنامه ریزی 
سفارشات انبار
تاریخ شروع دوره : 97/12/01
مدت دوره : 24ساعت
قیمت دوره :55۰۰۰۰۰ ريال
 

۷۷۵۱۱۸۲۱
۸۸۸۶۷۱۲۸
ما را در کانال مشاهیر حمایت کنید