دوره آموزشی Matrix

  • 24 مهر , 1397
  • 421 نفر
  • کد خبر 110047
دوره آموزش matrix
تاریخ شروع دوره : 97/09/11
روز : یکشنب -سه شنبهه

مدت دوره : 40ساعت
قیمت دوره :45۰۰۰۰۰ ريال
 

۷۷۵۱۱۸۲۱
۸۸۸۶۷۱۲۸
ما را در کانال مشاهیر حمایت کنید