دوره آموزش ISO 10015

  • 4 ارديبهشت , 1397
  • 69 نفر
  • کد خبر 110047
سمینار آموزشی
سیستم مدیریت آموزش ISO 10015
بهمراه آموزش عملی با استفاده از نرم افزار
دوره آموزش ISO 10015

تاریخ شروع دوره : 97/02/27
روز : پنجشنبه

مدت دوره : 8ساعت
قیمت دوره :3/000/000 ريال
مخاطبین:
مدیران،کارشناسان و مسئولین آموزش،منابع انسانی
کنترل کیفیت و تضمین کیفیت و فعالان عرصه آموزش کارکنان

۷۷۵۱۱۸۲۱
۸۸۸۶۷۱۲۸
ما را در کانال مشاهیر حمایت کنید