دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل تولید

  • 16 بهمن , 1397
  • 1518 نفر
  • کد خبر 110043
دوره  آموزش برنامه ریزی و کنترل تولید
تاریخ شروع دوره : 97/11/24
ساعت :9-17
قیمت دوره :5,500,000 ريال


77511821
88867128
ما را در کانال مشاهیر حمایت کنید