تشریع الزامات و ممیزی داخلی....

  • 10 مهر , 1396
  • 480 نفر
  • کد خبر 110039
نام دوره :
تشریع الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO  9001:2015

نام مدرس : مهندس بَــــســــیم

تاریخ دوره : 7 و 8 دی ماه 96

روز های: پنجشنبه و جمعه

ساعت : 9 الی 17

هزینه دوره : 450/000 تومان

هزینه دوره به حروف : چهارصد و پنجاه هزار تومان