دوره فشرده SolidWorks

  • 10 مهر , 1396
  • 450 نفر
  • کد خبر 110038
سالیدوورک

نوع دوره : فشرده

تاریخ شروع : 96/11/18

پایان دوره : 96/11/20

روزهای : چهارشنبه الی جمعه

ساعت: 9 الی 17