دوره عادی CATIA1

 • 31 فروردين , 1396
 • 398 نفر
 • کد خبر 110029

 Catia۱
پیش نیاز این درس نقشه کشی صنعتی می باشد.

 • آشنایی با مراحل به کارگیری نرم افزارهای CAD/CAM در صنعت و نسل های نرم افزارهای مهندسی
 • تقسیم بندی نرم افزارهای مهندسی براساس کاربرد و قابلیت های آن
 • آشنایی اولیه با نرم افزارهایCATIA ،امکانات و قابلیت های پیشرفته در نرم افزار
 • آشنایی مختصر با محیط های کاری نرم افزار و دستورات عمومی
 • آشنایی با دستورات ترسیم پروفیل های دو بعدی مورد نیاز جهت طراحی و ترسیم ۳D قطعه
 • آشنایی با قیود ابعادی و هندسی جهت ترسیم پروفیل مورد نیاز
 • شبیه سازی حرکت مکانیزم های ساده در حالت دو بعدی با ترسیم پروفیل های دو بعدی اجزای مکانیزم
 • آشنایی با دستورات طراحی و ترسیم سه بعدی قطعات و مدل های توپر(حجمی)با استفاده از پروفیل های ۲ بعدی
 • آنالیز های شیب و ضخامت...
 • ایجادBody های مختلف در محیط و نحوه ارتباط برقرار نمودن فایل ها باهم و ..
 •  
 • برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید.
 •  
 •  
 •