راهنمای آزمون آنلاین

مجتمع آموزشی بین المللی مشاهیر پایتخت جهت رفاه دانشجویان محترم خود آزمون های کتبی را بصورت آنلاین برگزار می کند.
جهت شرکت در آزمون های آنلاین طبق زمان اعلام شده از آموزشگاه به روش زیر اقدام نمایید.
جهت دریافت فایل راهنمای آزمون آنلاین کلیک کنید.