فیلم های گروه مکانیک

فیلم های آموزشی تراش CNC
ردیف موضوع
1 Automatic Tool Presetter
2 Chuck insert
3 Face Grooving
4 Face Grooving
5 constant speed surface
6 Tool Presetter
7 Rope Threading
8 Machine Tool Coolant
9 New grooving tool
10 turn 4 axes
11 نحوه باز و بسته کردن سه نظام در تراش CNC
12 نحوه باز و بسته کردن سه نظام در تراش CNC
13 ابزار تراش CNC
14 ابزار تراش CNC
15 Spindle Speed Variation
16 Tool Nose Radius Compensation
فیلم های آموزشی فرز CNC
1 Disc Milling
2 Disc Milling
  Haas Machining Centers Tool
3 Turbine Blade Machining
4 نحوه تعمیر و راه اندازی Tool Changer
5 نحوه تعمیر و راه اندازی Tool Changer
6 نحوه تعمیر و راه اندازی Tool Changer
7 نحوه آماده کردن میز و گیره در فرزCNC
8 cutting tools
9 Inconel Milling
10 Milling PALBIT
11 solid ceramic milling
12 قلاویز کاری با فرز CNC
13  مقایسه ابزار های با سرعت بالا
14 Turbine Blade Machining
15 Walter Tools Rough Boring
فیلم های آموزشی مته
1 8xD Exchangeable Tip Drill
2 70D Solid Carbide Deep-Hole Drills
3 entry feed
4 Guhring RT100T Pilot & Drill
5 How to deep hole drill and large - Gundrill
6 ISCAR SUMOCHAM
7 Modular Drill
8 Walter  Drilling
9 Walter D70 Technology Deep hole drilling
10 Walter Titex  - Drilling has a new look -
11 WIDIA Deep Hole Drilling up to 30xD
12 HIGH SPEED DRILLING