واحد تکنولوژی

 
واحد تکنولوژی مجتمع آموزشی بین المللی مشاهیر پایتخت  پل ارتباطی است بین آموزش و صنعت .

 از آنجایی که آموزش های استاندارد و منطبق با پیشرفت تکنولوژی  میتواند صنایع کوچک و بزرگ کشور را در عرصه رقابت با صاحبان صنایع بزرگ در دنیا قرار دهد، سعی بر آن داشته ایم که با مشاوره ، آموزش و مشارکت در انجام پروژه ها سهم بزرگی در پیشرفت صنعت کشور داشته باشیم .
از جمله اهداف واحد تکنولوژی مجتمع آموزشی  بین المللی مشاهیر پایتخت مشارکت در انجام پروژه های اجرایی در صنایع خودرو،قطعه ،قالب، نفت ، گاز ،پتروشیمی وصنایع وابسته به آن می باشد .
واحد تکنولوژی مجتمع آموزشی بین المللی مشاهیر پایتخت به سوالات مطرح شده به شرح ذیل در شرکت های و صنایع بزرگ وکوچک تولیدی پاسخ می دهد و برای آن راه حل در نظر گرفته و نتیجه را ارزیابی می کند .
سوالاتی از این قبیل زیاد شنیده میشود:
 

 • چرا کارشناسان واحد طراحی زمان زیادی را برای طراحی محصول  میگذارند؟
 • چرا خطاهای سهوی در نقشه ها زیاد دیده میشود وروند آن قابل پیگیری نیست ؟
 • چرا کارشناسان طراحی به مراحل ساخت و تولید محصول اشراف ندارند ؟
 • چرا فایل های اصلاحی به سختی مدیریت میشوند؟
 • چرا در مشکلات پیش آمده واحد های طراحی، ساخت، تولید و فروش و... همیشه دنبال مقصر می گردند ؟
 • چرا از درست بودن فایل ها و نقشه های نهایی مردد میشویم؟
 • چرا واحد ساخت به دقت ها و حساسیت های طرح اشراف ندارد؟
 • چرا دوباره کاری در کار اتفاق می افتد؟
 • چرا واحد کنترل کیفیت به عملکرد و نحوه کنترل درست محصول اشراف ندارد ؟
 • چرا دوباره کاری در روند ساخت و تولیداتفاق می افتد؟
 • چرا پروسه تولید پیچیده و زمان بر می شود؟
 • چرا ابزار ها و ماشین آلات بصورت بهینه استفاده نمی شود ؟
 • چرا ابزار آلات و ماشین آلات به روز نیستند؟
 • چرا پرسنل تمایل به پیشرفت ندارند؟
 • چرا در فروش محصول مشکل داریم؟
 • چرا دوره های  بازآموزی برای پرسنل تعریف نمیشود ؟
 • چرا قوانین بازرگانی داخلی وخارجی را نمیدانیم ؟
 • چرا ایمنی در کار ساده گرفته میشود؟
 • ؟
 • ؟
 • و هزاران سوال دیگر