فرصت شغلی

از آنجایی که بزرگترین هدف مجتمع آموزشی مشاهیر پایتخت ایجاد اشتغال و ارتقاء شغل می باشد و بر این اساس دوره های آموزشی اشتغال محور را برنامه ریزی کرده است ، می کوشد تا با تربیت متخصص پل ارتباطی باشد جهت جذب متخصصان به واحدهای صنعتی.
متقاضیان موظف می باشند در هر مورد اعلام شده رزومه خود را با ذکر کد درخواست آن ، به ایمیل آموزشگاه ارسال نمایید.
ایمیل آموزشگاه :  INFO@MASHAHIREDU.COM

1.به یک نفر اپراتور فرزcncجهت کار درشرکت درمحدوده رودهن(شهرک صنعتی خرم دشت)نیازمندیم .   تاریخ انتشار1396/03/29