دانلود تقویم آموزشی

تقویم آموزشی مجتمع آموزشی بین المللی مشاهیر پایتخت سالی دو مرتبه برنامه ریزی میشود.
دوره های اعلام شده در تقویم آموزشی بر اساس تجربه سالیان گذشته آموزشگاه نسبت به درخواست متقاضیان برنامه ریزی شده است. نکات اعلام شده به شرح ذیل را جهت استفاده از تقویم آموزشی در نظر داشته باشید:
1- حد نصاب تشکیل دوره ها 8 نفر می باشد لذا چنانچه دوره ای به حد نصاب لازم درتاریخ اعلام شده نرسد با هماهنگی متقاضیان دوره به صورت vip و یا در تاریخ اعلام شده بعدی برگزار خواهد شد
2- چنانچه دوره مورد درخواست شما در تقویم آموزشی نمیباشد در خواست خود را به آموزشگاه اعلام فرمایید تا برای دوره شما کد جدید باز شود تا دیگر متقاضیان هم بتوانند از آن استفاده کنند
3- آموزشگاه مشاهیر پایتخت تخفیف های خوبی را برای افرادی که به صورت گروهی ثبت نام می کنند در نظر دارد
4- تخفیف در دوره های آموزشی مشاهیر پایتخت شامل خانواده محترم شهدا، جانبازان، کارگران و دانشجویان می باشد.

جهت دریافت تقویم کلی پاییز وزمستان آموزشگاه کلیک کنید.