دوره های لحظه آخری تخفیف دار

اطلاعات بیشتر

Online ثبت نام

اطلاعات بیشتر

تقویم آموزشی

اطلاعات بیشتر

ارتباط مدیران آموزش شرکت ها با مشاهیرپایتخت

اطلاعات بیشتر

آداب پذیرایی و تشریفات

ثبت نام دوره +بیمه آموزشی

ادامه مطلب

دوره آموزشی NX 2

ثبت نام دوره +بیمه آموزشی

ادامه مطلب

دوره آموزشی Powershape

ثبت نام دوره +بیمه آموزشی

ادامه مطلب

دوره آموزشی PDMS

ثبت نام دوره +بیمه آموزشی

ادامه مطلب

تقویم آموزشی 6ماه اول سال97

  • 17/10/2015

با استفاده از برنامه آموزشی مجتمع آموزشی مشاهیر پایتخت برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی کنید.آموزش برنامه ریزی شده یعنی زندگی هدفمند و هدف بدون برنامه فقط یک آرزو است .هر پیشرفت و موفقیتی در زندگی نیازمند آموزش است در واقع آموزش شروع حرکت در مسیر پیشرفت است به شرط آنکه هدفمند باشد.قبل ازانتخاب هر دوره ، با کارشناسان مشاهیر پایتخت مشورت کنید. آموزشگاه مشاهیر پایتخت آموزشگاهی است متفاوت برای افراد متفاوت

مشتریان ما