نرم افزار های طراحی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A14012
artcam
1398/01/0145,250,000
2A01032
Catia 3
1398/03/0607,200,000
نرم افزار catia  نرم افزار درجه 1 در طراحی قطعات صنعتی می باشد