نرم افزار های طراحی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/12/10پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
2A04011
Autodesk inventor1
1396/11/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00355,600,000
3A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/11/13جمعه 09:00 تا 13:00407,000,000
4A07011
RHINO1
1396/12/07دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
5A02012
خصوصیSOLIDWORKS
1396/11/27دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:004036,000,000
نرم افزار catia  نرم افزار درجه 1 در طراحی قطعات صنعتی می باشد