نرم افزار های طراحی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A14012
artcam
1398/01/0145,250,000
2A01032
Catia 3
1398/03/0607,200,000
3A01012
Catia 1
1398/05/12یکشنبه 17:30 تا 20:306,900,000
4A01012
Catia1
1398/05/19جمعه 10:00 تا 14:003039,000,000
نرم افزار catia  نرم افزار درجه 1 در طراحی قطعات صنعتی می باشد