نظام مهندسی ساختمان

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
165482SE03
برق نظام مهندسی
1398/05/18پنجشنبه 14:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 14:0004,800,000
265482SE03
برق نظام مهندسی
1398/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 10:30 تا 16:00154,800,000
365482SE03
برق نظام مهندسی
1398/10/27پنجشنبه 09:00 تا 18:00154,800,000