نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A09012
CNC فرز
1398/04/27پنجشنبه 09:00 تا 16:00,جمعه 09:00 تا 16:0006,800,000
2A11022
PowerMill 2
1398/04/147,500,000
3A09012
تراش CNC
1398/05/04جمعه 09:00 تا 13:00116,800,000
4A11012
PowerMill 1
1398/05/16جمعه 18:00 تا 21:007,200,000
5A13032
Edgecamتراش-کنترل عددی
1398/05/04جمعه 14:00 تا 18:003655,000,000