نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A11011
Powermill سه محور مقدماتی
1397/12/10جمعه 09:00 تا 14:00486,200,000
2A11021
Powermill سه محور پیشرفته
1397/12/17جمعه 14:00 تا 18:00486,500,000
3A11012
powermill 1
1397/12/24جمعه 13:00 تا 17:00486,200,000
4A09012
فرز cnc
1388/03/03جمعه 09:00 تا 13:00306,800,000