نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A11042
POWERMILL 4 AXIS
1396/11/05جمعه 09:00 تا 13:004823,000,000
2A11012
POWERMILL 1
1396/11/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00465,000,000
3A11012
POWERMILL 1
1396/11/19پنجشنبه 10:00 تا 13:00485,000,000
4A1102-1
powermill2
1396/12/11پنجشنبه 17:00 تا 19:00485,600,000