سرفصل 30 ساعت آموزش ABAQUS 1:
پیش نیاز این دوره آشنایی به علوم استاتیک ، مقاومت مصالح ،یکی از نرم افزارهای طراحی می باشد.

  1. مقدمه و معرفي نرم افزار و مقایسه‌ی توانایی‌های آن با دیگر نرم‌افزارها
  2. آشنایی با محیط نرم افزار
  3. انواع فايل های ورودی و خروجی در اين نرم افزار
  4. تعریف مدل مواد و تعريف ويژگي‌هاي مواد الاستیک و پلاستیک
  5. مونتاژ قطعات و تعريف قيود هندسي
  6. روش هاي آناليز و پارامترهاي وابسته به آن
  7. تعريف قيود فيزيكي
  8. بارگذاري و پارامترهاي وابسته
  9. مش‌بندي و انجام آناليز
  10. آناليز چند نمونه‌ی كاربردي و بررسي نتايج آن