سرفصل 40 ساعت آموزش GEOMAGIC DESIGN X (RapidForm)1:
پیش نیاز این درس آشنایی با یکی از نرم افزارهای طراحی  می باشد.

  1. آشنایی با نحوه عملکرد دوربین های مورد استفاده در مهندسی معکوس
  2. آشنایی با محیط نرم افزار
  3. توضیح کلیه مدهای نرم افزار به همراه کلیه دستورات مربوط به آنها
  4. توضیح روش های alignment در نرم افزار
  5. توضیح چگونگی آنالیز مدلها و رفع انحرفات آنها و یا به حراقل رساندن انحراف بین مدل و ابر نقطه
  6. روش ایجاد مدل های solid و surface
  7. گرفتن خروجی از مدل برای نرم افزارهای مهندسی
  8. ایجاد نمودار درختی قابل Edit