سرفصل 30 ساعت آموزش  ARTCAM :
پیش نیاز این درس اپراتوری فرز cnc می باشد.

  1. معرفی نرم افزار ها
  2. معرفی و توضیح بخش های کاری
  3. کار بر روی مدل دو بعدی vector
  4. کار روی عناصر تصاویر و عکس ها و Bitmap
  5. کار روی بردارها
  6. کار در محیط 3 بعدی
  7. ماشین کاری مدل های 2بعدی و 3بعدی