سرفصل 35 ساعت آموزش   EDGE CAM 3 :
پیش نیازاین درس آشنایی با اپراتوری تراش cnc و نفشه کشی صنعتی می باشد.

  1. آشنایی با قابلیت وتوانایی ھای نرم افزار)درمحیط ٢بعدی(
  2. آشنایی با نوار ابزارها، طراحی و ویرایش قطعه در محیط design وایجاد لایه ها
  3. تعریف اصول اولیه ماشینکاری و نحوه تعریف انواع مواد خام به شکل های مختلف
  4. ورود به محیط ماشینکاری 2 بعدی
  5. ساخت انواع ابزارهای استاندارد و غیر استاندارد در گریدهای مختلف
  6. بکارگیری انواع استراتژی های ماشینکاری شامل، خشن کاری ، پرداخت کاری ، سوراخ کاری، رزوه کاری، شیارزنی و برش در انواع قطعات پیچیده و ساده
  7. کنترل برنامه و نحوه نمایش ماشینکاری 2بعدی و3بعدی با استفاده از شبیه ساز مسیر ابزار  
  8. تعریف post processor و nc program  و گرفتن خروجیG cod