سرفصل 40 ساعت آموزش  EDGE CAM1  :
پیش نیازاین درس آشنایی با اپراتوری فرز cnc و نقشه کشی صنعتی  می باشد.

  1. آشنایی با قابلیت وتوانایی های نرم افزار
  2. آنالیزوویرایش مدل سه بعدی
  3. تعریف ماهیت های مهم نرم افزارشامل: فیچرها،باندری ها،مدل3بعدی و2بعدی
  4. ساخت انواع فیچرهای فرزکاری روی سطوح مختلف قطعه
  5. ورود به محیط ماشینکاری 3بعدی
  6. ساخت انواع ابزارهای استاندارد و غیراستاندارد درگریدهای متفاوت
  7. به کارگیری استراتژی های فرزکاری شامل:
Face mill-Roughing-Profiling-Flatland-Slot3D-Chamfer3D-holes-Parallellace-constant cusp-Rest-Pencil
  1. کنترل برنامه ونحوه نمایش ماشین کاری 2بعدی و3بعدی با استفاده از شبیه سازی مسیر ابزار
تعریف post processor و nc program وگرفتن خروجی G code