سرفصل40 ساعت آموزش   POWERMILL2 :
پیش نیاز این درس powermill1 میباشد.

  1. مروری بر مطالب پایه همراه با مثال
  2. معرفی توانمندی های POWERMILL از نگارش 10 تا 13
  3. PATTERN-  ویرایش PATTERN
  4. استراتژی های PATTERN
  5. STOCK MODEL.
  6. STOCK MODEL- MACHINE TOOLS.
  7. تکمیل استراتژی های FINISHING.
  8. BOUNDARIES
  9. ورود و خروج ابزار(LEAD Z LINK)