سرفصل 25 ساعت آموزش   اپراتوری فرز CNC :
پیش نیاز این درس آشنایی با فرز کاری دستی و نقشه کشی صنعتی

 1. تاریخچه CAM
 2. مزایا و معایب ماشینهای CNC
 3. بر نامه نویسی GCode و MCode
 4. ساختار کلی برنامه ماشین های فرز CNC
 5. تشریح G و M کد ها
 6. اطلاعات مکانی مطلق و افزایشی
 7. اصول برنامه نویسی
 8. حرکت میان یابی دایره ای
 9. میان یابی مارپیچی
 10. جبران شعاع ابزار
 11. حافظه اطلاعات ابزار
 12. سیکل های سوراخ کاری ، قلاویز کاری
 13. آشنایی با کنترل ، روش بستن قطعه ، ساعت کردن و رفرنس گرفتن
 14. اصلاح برنامه هنگام شکستن ابزار ، رفتن برق
ارسال Gcode      15. به دستگاه