سرفصل های 40 ساعت آموزش RHINO 1 :
پیش نیاز این درس اصول اولیه نقشه کشی و رسم فنی  می باشد.


 1. آشنایی و معرفی مفاهیم اولیه محیط های سه بعدی
 2. آموزش اصول هندسی اولیه (در صورت عدم آشنایی دانشجویان)
 3. آشنایی با اینترفیس نرم افزار
 4. نحوه کارکرد اولیه نرم افزار (وروود دستورات،مختصات و قابلیت های ترسیم)
 5. معرفی تنظیمات و آماده سازی محیط کاری
 6. آموزش دستورات ترسیمی دو بعدی
 7. آموزش دستورات ویرایش دو بعدی
 8. انجام تمرینات و مثال های ترسیم دو بعدی
 9. آموزش دستورات ترسیمی سه بعدی Surface modeling
 10. آموزش دستورات ترسیمی Solid modeling
 11. آموزش دستورات ویرایشی سه بعدی
 12. انجام تمرینات ترسیمی سه بعدی
 13. آموزش خروجی و ورودی به نرم افزار و از آن
 14. آموزش آنالیز و دستورات مربوطه
 15. آموزش Layout و ارائه ترسیم و نقشه فنی
 16. آماده سازی فایل برای خروجی 3Dپرینت