سرفصل های 40 ساعت آموزش SIEMENSE NX(Unigraghics)1 :
پیش نیاز این درس نقشه کشی صنعتی می باشد.

 1. تاریخچه و جایگاه نرم افزار در بین نرم افزار های دیگر و معرفی  قابلیت های نرم افزار
 2. معرفی محیط نرم افزار و سفارشی سازی محیط نرم افزار و انجام تنظیمات در شروع طراحی
 1. استفاده از استراتژی طراحی مکانیکی و تجزیه اولیه طرح یا قطعه و بررسی جایگاه آن در یک مجموعه در زمان شروع یک طراحی اصولی
 1. معرفی محیط Environment sketch   و Direct Sketch -آشنایی با طراحی در این دو محیط و تفاوتهای آن
 2. معرفی دستورات دو بعدی در محیط Sketch در ایجاد و ویرایش آنها و انواع قیدگذاری دوبعدی
 1. ایجاد اندازه های مرجع در زمان طراحی و آشنایی با کاربرد آن
 2. ایجاد اندازه های شناور با استفاده از Animate Dimension در زمان طراحی مکانیزم های دو بعدی
 3. معرفی فرامین سه بعدی در محیط Modeling در ایجاد و ویرایش آنها
 4. ایجاد مراجع هندسی همچون Datum plane ،Datum Csys  ، Datum Axis وPoint  سه بعدی در طراحی های قطعات و مجموعه های پیچیده
 1. انتخاب متریال و اختصاص دادن یک جنس با خواص فیزیکی به طرح با فرمان Material
 2. بدست آوردن وزن قطعه ، محیط و مساحت سطوح و ابعاد برداری از قطعات در حین طراحی
 3. مدیریت در طراحی قطعات با ایجاد پیکره برای طرح های دوبعدی و سه بعدی که دارای سایز های مختلف و عملیات ماشینکاری مختلف هستند