سرفصل های 35 ساعت آموزش CREO(Pro\Engineer)2 :
پیش نیاز این درس CREO1 می باشد.

 1. تهیه نقشه های استاندارد از قطعات و مجموعه ها شامل انواع نما ها ، برش ها ، detailو ...
 2. تهیه نفشه های انفجاری از مجموعه ها
 3. تعریف لایه ها
 4. تغییر ابعاد قطعه در محیط نقشه
 5. طراحی کادر و جدول
 6. طراحی نحوه مونتاژ قطعات در محیط نقشه
 7. نقشه گرفتن همزمان از چندین قطعه در یک فایل نقشه
 8. اعمال تلرانس های هندسی و علائم کیفیت سطوح
 9. طراحی BOM
 10. هوشمند سازی نرم افزار جهت پرشدن اطلاعات جدول نقشه
 11. تهیه نقشه های مرحله ای ساخت قطعات بر اساس خطوط ماشینکاری
 12. طراحی قطعات در محیط مونتاژ
 13.  مونتاژ مجموعه های کوچک و بزرگ در قالب assembly و subassembly
 14. آموزش طراحی به روشTOP DOWN DESIGN
 15. اعمال قید های مکانیزم و حرکت قطعات
 16. طراحی قالب در محیط مونتاژ
 17. آنالیز های مهم مجموعه ها
 18. روش ها حرفه ای مونتاژ قطعات تکراری
 19. Replaceکردن حرفه ای قطعات با رعایت قید های مونتاژ و مکانیزم