1. آشنایی با نرم افزار PDMS  و انواع ماژول های آن
2. بررسی انواع نسخه های موجود در بازار و حداقل سیستم مورد نیاز جهت نصب PDMS
3. نحوه نصب PDMS،تنظیمات آن در هر دستگاه
4.  تنظیمات مربوط به تعریف پروژه و ساخت فولدرهای مورد نیاز و share نمودن آنها
5. ورود به محیط Admin و تعریف پروژه
6.  شرح و نحوه تعریف MDB و چگونگی-Modify Copy-Rename-Delete  بر روی آن
7.  شرح و نحوه تعریف DB و  چگونگ-Modify -Copy-Rename-Delete  بر روی آن
8.  شرح و نحوه تعریف Team و چگونگی-Modify -Copy-Rename-Delete  بر روی آن
9.  شرح و نحوه تعریف User و چگونگی-Modify -Copy-Rename-Delete  بر روی آن
10. تعریف Data Base و انواع مختلف آن
11. تعریف انواع دسترسی ها برای نفرات مختلف در پروژه
12. تنظیمات مورد نیاز هنگام اجرای پروژه و مدیریت Data Base
13. نحوه Backup گرفتن از فعالیت های نفرات مختلف پروژه 
14. بازیابی اطلاعات از دست رفته و مدیریت تقسیم بندی ها
15. جلوگیری از بالا رفتن ظرفیت فولدر پروژه مدیریت آن و کم کردن حجم پروژه
16. شرح ماژول Manitor و استفاده های آن lnternal Data Base Macros
17. نحوه جلوگیری از ورود افراد به پروژه
18. بررسی Data Base های مختلف و تهیه Report از آنها
19.  بررسی و آموزش Commandline های مرتبط به Admin
20.  نحوه فرستادن پیغام به نفرات مختلف در حین انجام پروژه
21. انجام یک پروژه و اجرای آن به صورت Sample